Tarieven

Informatie tarieven logopedie 2020

Logopediepraktijk Maarn heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Heeft u een verwijzing van een arts, tandarts of orthodontist, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Mocht u logopedische begeleiding willen voor zaken die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden (o.a. dyslexie, NT2 en dialect), dan ontvangt u persoonlijk een rekening. Deze rekening kan dan niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Meestal worden de logopedische behandelingen dus vergoed. Houdt er wel rekening mee dat iedere Nederlander van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico heeft. Dit is het bedrag dat u jaarlijks zelf moet betalen voor uw zorg, voordat u een vergoeding van uw zorgverzekeraar krijgt. 

Per 1 januari 2017 gelden er vrije tarieven binnen de logopedie. Bent u niet verzekerd of wilt u de logopedische begeleiding zelf betalen, dan wordt er een tarief berekend van € 41,- per behandeling.


Niet nagekomen afspraak

Het tarief voor een niet door u nagekomen afspraak wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, bedraagt € 35,- en kan alleen in rekening worden gebracht indien

  • De afspraak door u niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) is afgezegd;
  • In de gereserveerde tijd geen andere cliënt behandeld wordt;
  • De cliënt op de hoogte is van deze regeling.

Het tarief voor de verschillende prestaties van de logopedist is per zorgverzekeraar anders. Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt, kijk dan in het onderstaande overzicht.

Overzicht van tarieven van zorgverzekeraars 2020 (PDF)

 

Aanwezigheid groot overleg cluster 2 of ander overleg
Wanneer de aanwezigheid van een logopediste bij een groot overleg van een kind met een cluster 2-arrragement gewenst is door ouders, wordt een factuur ingediend bij AURIS of school. Voor de aanwezigheid dienen voor de datum van het overleg zowel de ambulant begeleider als de intern begeleider van school ingestemd te hebben met de aanwezigheid. Het is de bedoeling dat een van beide partijen de aanwezigheid van de logopedist betaalt. De kosten zijn € 32,- per half uur.

Voor een ander groot overleg dan hier boven genoemd, wordt eveneens een tarief berekend van € 32,- per half uur. Van tevoren wordt besproken naar wie de rekening mag gaan.

 

Verslaglegging aan derden te declareren aan derden
Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar. De verslaglegging aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur. Het tarief is € 32,- per half uur.