Wat wij doen

Voor alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken kunt u bij ons terecht. U kunt daar meer over lezen op de site van de NVLF, onze beroepsvereniging. Ook bij aanverwante problemen als lees- en spellingproblemen kunnen wij u verder helpen. Daarnaast hebben wij veel ervaring met taalstoornissen zowel bij jongere als oudere kinderen.
Onze visie is dat wij “breed” kijken, graag met u meedenken en wij het waardevol vinden om ouders bij de therapie te betrekken. Waar nodig is onze rol van adviserende aard.

Samenwerking040913_35
Wanneer het de zorg ten goede komt, werken wij graag samen met andere disciplines als kinderergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, tandartsen en fysiotherapeuten. In de loop der jaren is zorgvuldig een uitgebreid netwerk opgebouwd, waarbij wij proberen de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren.

Problemen waar wij wat mee kunnen:

 • spraakproblemen: onduidelijk spreken; klanken verkeerd zeggen; woorden verhaspelen
 • kaakproblemen: het niet goed kunnen openen van de kaak, pijn aan het kaakgewricht
 • problemen met de aansturing van de aangezichtsspieren en/of mondspieren zoals bij een halfzijdige gezichtsverlamming
 • taalproblemen: moeite met het gaan praten; moeite met het maken van zinnen; woordvindingsproblemen; moeite met duidelijk verwoorden; niet duidelijk een verhaal of mening verwoorden; en moeite met begrijpend lezen
 • luisterproblemen: moeite met het onthouden van opdrachten; niet goed kunnen horen uit welke klanken een woord bestaat; langere woorden inkorten; klanken bij het spellen niet samen kunnen voegen tot een geheel woord
 • stotteren
 • slikproblemen: verslikken; zo slikken dat dit de gebitsstand negatief beinvloedt; voedsel niet wegkrijgen
 • stemklachten
 • gehoorproblemen: moeite met spraakverstaan; liplezen
 • lees en/of spellingproblemen
 • andere -soms bijzondere- klachten die van invloed zijn op de communicatie of de mondspieren
 • kinderen met het Syndroom van Down
 • kijk voor meer informatie op de site van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie www.logopedie.nl

Therapievormen
Enkele vormen van therapie welke gebruikt worden naast de algemeen bekende logopedische therapievormen zijn:

 • Klanken in Kleuren, onderdeel van de F&L-methode van de Stichting Taalhulp. Ook wel bekend 040913_26onder de naam Taal in Blokjes. Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingtaalhulp.nl
 • Methode Tan-Söderbergh: een affectgebonden visueel-globaalmethode
 • PROMPT: een manier om klanken op en rond de mond te kunnen laten voelen. Elke klank heeft een eigen positie. Dit is onder andere erg geschikt voor kinderen die moeite hebben met de aansturing van de mond, waardoor ze slecht praten.
 • OMFT: behandeling afwijkend mondgedrag, bv. verkeerd slikken
 • Story Grammar Training (SGT)
 • Lax ‘vox
 • stemtherapie

Voorbeelden uit de praktijk:
1. over een peuter
2. scholier (groep 5)
3. heesheid
4. verslikken

Heeft u vragen of denkt u dat wij u kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op.