Lees-/spellingproblemen en dyslexie

040913_22

Met onderzoek en behandeling van lees- en/of spellingproblemen zonder dat er sprake is van dyslexie, hebben wij jarenlange ervaring. Vaak komen de kinderen dan bij ons, omdat zij problemen hebben met spelling en/of lezen. Wij doen dan onderzoek om te kijken wat er aan de hand is en of wij een mogelijke oorzaak kunnen achterhalen. Het vaststellen van dyslexie kunnen wij niet. Wel kunnen wij kijken naar de voorwaarden die met spellen en lezen te maken hebben. Wij houden ons hierbij aan de grenzen van ons vakgebied logopedie.
Als logopedist hebben wij veel kennis van luistervaardigheden, het hakken van woorden en het plakken van klanken (auditieve analyse en synthese) en de klankopbouw van woorden. Vaardigheden welke aan het spellen en lezen ten grondslag liggen.
Ook weten wij als logopedist alles over taalontwikkeling. 40-50% van de kinderen met een taalstoornis ontwikkelt dyslexie. Vandaar dat wij ook de taalvaardigheden in ons onderzoek meenemen, wanneer wij een taalprobleem vermoeden.

040913_1       Wanneer bij een kind dyslexie is vastgesteld kunnen wij de behandeling verzorgen. Een kind voldoet dan aan de voorwaarden die gesteld worden voor het zorgtraject dyslexie zoals beschreven in het Protocol Dyslexie en Behandeling. Kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie kunnen sinds april 2020 niet meer in behandeling genomen worden. Het gaat hier om kinderen met ‘gewone’ dyslexie. De kosten van deze behandeling worden door de ouders/verzorgers gedragen.
Een kind moet altijd vooraf door onze hoofdbehandelaar mw. drs. I.W.M. Meering-Suykerbuyk van Praktijk Meering-Suykerbuyk gezien worden. Mevrouw Meering is logopedist en tevens orthopedagoog en GZ-psycholoog.

De begeleiding van dyslectische kinderen bestaat bij ons uit maatwerk. Dat betekent dat er bij ieder kind opnieuw gekeken wordt waar de problemen zitten en wat een kind nodig heeft aan specifieke begeleiding. In de begeleiding wordt bij ons een fonologische benadering gehanteerd. Fonologie heeft alles met klanken en de klankopbouw van woorden te maken. Hierdoor wordt er veel met Klanken in Kleuren (onderdeel F&L-methode van Stichting Taalhulp) gewerkt. Deze methode staat ook wel bekend als Taal in Blokjes."blokken"

Naast Klanken in Kleuren worden er -waar nodig-  aanvullende oefeningen en trainingen gedaan. Daarnaast is er veel aandacht voor het welbevinden van een kind en wordt het kind betrokken bij de behandeling. Verder wordt er met ouders en school samengewerkt en wordt vanuit het dyslexieprotocol 3 keer per jaar de school bezocht voor overleg en afstemming.

Steunpunt Dyslexie geeft u uitgebreide informatie over dyslexie.