Voorbeelden uit de praktijk

Hoe gaat een logopedie behandeling in de praktijk?

Hieronder een paar voorbeelden:

1. een peuter
2. scholier (groep 5)
3. heesheid
4. verslikken

1. Peuter
Jan (bijna 3 jaar) wordt regelmatig driftig en is voor anderen dan zijn moeder niet goed te verstaan.  290813_4Uit het logopedisch onderzoek blijkt dat Jan alles goed begrijpt, maar vooral moeite heeft met maken van de zinnen. In de behandeling wordt gewerkt aan het kunnen praten in zinnen. Dat gebeurt door spel, waarbij er bijvoorbeeld met auto’s wordt gespeeld of wordt gekleid. Al snel wordt Jan niet meer driftig en heeft hij zijn moeder niet meer als vertaalmachine nodig. Niet alleen Jan en zijn ouders genieten daarvan, maar ook opa en oma: Jan wordt begrepen en ze hebben nu leuke gesprekjes met elkaar.
Voor informatie over spraak/taalontwikkeling kunt u terecht op www.kindentaal.nl

2. Scholier (groep 5)
Joop zit in groep 5 en vindt het lezen en spellen erg moeilijk en het lezen van boeken stom. Ook blijkt dat hij af en toe wat woordvindingsproblemen heeft en het logisch vertellen van een verhaal lastig is. Hij vindt het frustrerend dat het lezen en spellen zo lastig gaan. Uit het logopedisch onderzoek blijkt dat Joop moeite heeft met de klankstructuur van woorden. Verder wordt een licht taalprobleem vastgesteld. In de behandeling wordt gewerkt aan het trainen van de luistervaardigheden, inzicht in de klankopbouw van woorden, leesmotivatie en aan het verbeteren van het taaluiten. Na verloop van tijd vindt Joop lezen lang zo moeilijk niet meer, waardoor hij nu met plezier zelf boeken leest. Ook de spelling is enorm verbeterd, waardoor hij zich niet meer schaamt 040913_18voor zijn schrijven. Het verwoorden is ook verbeterd, waardoor hij zich gemakkelijker kan uiten. Door dit alles is Joop veranderd van een verdrietig kind in een blij kind.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de ontwikkeling van uw kind, dan is de site van Balans, Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS misschien iets voor u.

3. Heesheid
Marlies werkt als leerkracht en heeft last van haar stem. Als kind was zij af en toe al flink hees, na een schoolreis bijvoorbeeld. Eerst is er een stemonderzoek afgenomen. In de behandeling zijn stemadviezen gegeven en zijn verschillende stemoefeningen gedaan. Al snel werd de stem sterker 290813_1en uiteindelijk zijn de stemklachten helemaal verdwenen.
Meer informatie over stemproblemen vindt u op de site van de NVLF.

4. Verslikken
Meneer Slok (80 jaar) komt omdat hij zich regelmatig verslikt. Dat vindt hij erg vervelend en hij probeert er van alles aan te doen om verslikken te voorkomen, maar zonder resultaat. In de begeleiding is allereerst uitleg gegeven wat verslikken is en wat er daarbij gebeurt. Vervolgens zijn adviezen gegeven ter voorkoming van het verslikken. Als meneer Slok na 1 consult weer terug komt, is het verslikken sterk verminderd. Bij een telefonische controle enkele weken later, blijkt het verslikken helemaal verdwenen te zijn.
Meer informatie over slikproblemen vindt u op de site van de NVLF.

Heeft u vragen of denkt u dat wij u kunnen helpen, neem dan gerust contact met ons op.